Επικοινωνια

  • Πιστεύουμε πως κάθε μαθητής αξίζει εξατομικευμένη υποστήριξη για την επίτευξη των προσωπικών του εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων.
  • Το μοντέλο μας για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και τη συμβουλευτική υποστήριξη αιτήσεων μεταφέρει την αίτηση των μαθητών που μας εμπιστεύονται, σε ένα εντελώς νέο επίπεδο εξατομίκευσης και επιτυχίας, συνδέοντας τούς με τους καλύτερους καθηγητές και μέντορες.
  • Μαζί δημιουργούμε το καλύτερο δυνατό ακαδημαϊκό προφίλ για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες εισαγωγής τους σε πανεπιστήμια εξωτερικού.


Τα στοιχεία που καταχωρήσατε θα τύχουν επεξεργασίας από την AZSPORTSCHOLARSHIPS ή/και τους συνεργάτες της μόνο για τους σκοπούς που τα υποβάλατε και θα διατηρηθούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων