Skip to content Skip to footer

H  «AZ SPORT SCHOLARSHIPS» θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία τους.

Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιμοποιούμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζει την δέσμευση μας να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με την συλλογή, την χρήση, την διαβίβαση και την διατήρηση αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα ισχύει ιδίως στις συναλλαγές φυσικών προσώπων-υποκειμένων δεδομένων πχ

 • υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών, προμηθευτών, συμβούλων και συνεργατών,
 • εργαζομένων  και άλλων στελεχών
 • άλλων φυσικών προσώπων με τα οποία η AZ SPORT SCHOLARSHIPS έχει επιχειρηματική  και συναλλακτική σχέση.

1. Ποιος ειναι ο Υπευθυνος Επεξεργασιας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ο  Άρης Ζαφειράτος, ατομική επιχείρηση, ο οποίος και χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο, τα σήματα και την επωνυμία «AZ SPORT SCHOLARSHIPS», με έδρα την Αθήνα, Χαριτωνίδου 31, Νέο Ψυχικό και είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.azsportscholarships.com.

2. Σε ποιες περιπτωσεις και τι ειδους προσωπικα δεδομενα συλλεγουμε;

Η AZ SPORT SCHOLARSHIPS συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

   1. Όταν επικοινωνείτε ή συμβάλλεστε ή με κάθε τρόπο αλληλεπιδράτε μαζί μας με σκοπό την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας και κυρίως την παροχή σε εσάς υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αιτήματος υποτροφίας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και την παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι το όνομα, επώνυμο, όνομα μητρός, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, χρονιά αποφοίτησης από το λύκειο ή σχολικά τάξη, ομάδα – κατηγορία, ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα και ακαδημαϊκές επιδόσεις, στοιχεία επίδοσης  σε αθλήματα και διακρίσεις, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τόπος διαμονής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), ευαίσθητα σωματομετρικά δεδομένα (π.χ.ύψος και βάρος), στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και στοιχεία ΑΦΜ καθώς και στοιχεία φωτογραφιών και βίντεο σχετικά με τις αθλητικές σας επιδόσεις και κάθε άλλου είδους δεδομένα που περιλαμβάνονται σε έγγραφα που μας αποστέλλετε και φόρμες επικοινωνίας που συμπληρώνετε.  Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας και οι ίδιοι τα διαβιβάζετε σε εμάς με σκοπό την υποστήριξη της αίτησης σας για υποτροφία και την παροχή των υπηρεσιών μας.
   2. Όταν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή αποστέλλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή email στις ηλεκτρονικές μας διευθύνεις  και καταχωρείτε δεδομένα που σας ζητούνται και ειδικότερα, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, άθλημα, διακρίσεις, ομάδα, έτος γέννησης και το τυχόν μήνυμα σας προς εμάς. Σημειώνεται ότι η φόρμα επικοινωνίας περιλαμβάνει πεδία με δυνατότητα καταχώρησης κειμένου.
   3. Όταν υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή σε κάποιο event π.χ. COLLEGE SHOWCASE και FUTURE 500ID, στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα του Διαδικτυακού μας Τόπου και καταχωρείτε δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διακρίσεις, ομάδα, έτος γέννησης και το τυχόν μήνυμα σας προς εμάς. Σημειώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει πεδία με δυνατότητα καταχώρησης κειμένου μόνο όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σε σχέση με τον σκοπό επεξεργασίας τους. Για την συμμετοχή σας στο event COLLEGE SHOWCASE καταχωρείτε περαιτέρω τα στοιχεία του σχολείου του αθλητή, την αποφοίτηση από το Λύκειο, ύψος, βάρος, μέγεθος φανέλας, θέση, την συμμετοχή σε μικτή ομάδα, την συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα και youtube links με οπτιακουστικό υλικό καθώς και στοιχεία του Γονέα (όνομα, επώνυμο, κινητό, email) και πληροφορίες για το πως μάθατε για την Διοργάνωση. Για την καταχώρηση ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων αυτά αποτελούν δεδομένα που προδήλως κοινοποιούνται από εσάς σύμφωνα με  το αρ. 9 παρ 1 εδ γ του Κανονισμού 679/2016 και η καταχώρηση τους είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον είστε άνω των 15 ετών. Για τα δεδομένα αυτά ζητάμε και την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία τους.
   4. Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας στο newsletter: συμπληρώνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, υποτροφίες τα νέα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εν γένει δράσεις μας.
   5. Κατά την πλοήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο όπου συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies και του εργαλείου Google Analytics με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγήστε.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
   6. Με την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό τόπο, ο διακομιστής («server») καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη IP διεύθυνση, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε βάσει αυτού. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα παραπάνω στοιχεία αποθηκεύονται για επτά (7) ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Κατά την περίοδο των επτά (7) ημερών, πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του διακομιστή (server) και στη συνέχεια τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα.
   7. Όταν είστε συνεργάτης ή εργαζόμενος σε εμάς και για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, φύλλο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, αριθμός τέκνων), στοιχεία επικοινωνίας, χώρα διαμονής, υπηκοότητα, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, προηγούμενες ή αναμενόμενες αποδοχές, τραπεζικά στοιχεία (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού), στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία κάθε είδους επιμελητηρίου και μητρώου καθώς και δείγμα υπογραφής για εργαζόμενους που εκπροσωπούν την εταιρεία, τραπεζικά Στοιχεία όπως αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και δεδομένα που απαιτούνται  για την αποφυγή απάτης, συμπεριλαμβανομένων credit/debit card numbers, security code numbers, επαγγελματικά στοιχεία, όπως στοιχεία προηγούμενης εργασιακής θέσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα,  συστατικές επιστολές λεπτομέρειες για τα προσόντα σας, δεξιότητες και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων (αντίγραφα πτυχίων), έγγραφα ταυτότητας, όπως αντίγραφα του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης, του δελτίου ταυτότητας ή της κάρτας εργασίας σας, άδειας παραμονής ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες που έχετε υποβάλλει) καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα δεδομένα υγείας που κυρίως αφορούν την απονομή αποδοχών, επιδομάτων και την παροχή αδειών (ημέρες αδειών, λόγοι ασθενείας, ιατρικές βεβαιώσεις.
3. Για ποιους σκοπους συλλεγουμε τα προσωπικα σας δεδομενα;

Η AZ SPORT SCHOLARSHIPS συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε υπόκεινται σε επεξεργασία για τους κατωτέρω σκοπούς:

 1. Προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας και ιδίως την παροχή σε εσάς υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αίτησης για υποτροφία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού καθώς και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, προβολής, προώθησης και δικτύωσης και συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις και events.
 2. Για να εκπληρώσουμε κάθε είδους συμβατική μας υποχρέωση.
 3. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε σε αίτημα μας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας και σε συνέχεια ερωτήματος/σχολίου σας μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου.
 4. Για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με τα νέα προγράμματα, υποτροφίες, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις δράσεις μας κατόπιν εγγραφής σας στο newsletter.
 5. Για την τήρηση ιστορικού αρχείου.
 6. Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και των εμπορικών μας σκοπών και ειδικότερα για προβολή και διάδοση των δράσεων μας και των υπηρεσιών μας.
 7. Για την προάσπιση των συμφερόντων μας και των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας (ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών που αφορούν τους εργαζόμενους σε εμάς).
 8. Για να θεμελιώσουμε τυχόν νομικές μας αξιώσεις.
  1.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών η AZ SPORT SCHOLARSHIPS προβαίνει ενδεικτικά στις παρακάτω πράξεις επεξεργασίας:

 • τηρεί αρχείο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει,
 • επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί και αναρτά εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό των αθλητών με τους οποίους συνεργάζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κ.α) και την ιστοσελίδα της για λόγους προβολής και προώθησης τους και για εξυπηρέτηση των εμπορικών της σκοπών, ήτοι για την προβολή και προώθηση των δράσεων και των υπηρεσιών της,
 • διαβιβάζει και δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα  των αθλητών που συνεργάζεται
 • εικόνες, βίντεο και αποσπάσματα συνεντεύξεων
 • σε ιστοσελίδες τρίτων (youtube και ιστοσελίδες αθλητικού ενδιαφέροντος) και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης αθλητικού ενδιαφέροντος για λόγους προβολής και προώθησης τους και για εξυπηρέτηση των εμπορικών της σκοπών, ήτοι για την προβολή και προώθηση των δράσεων και των υπηρεσιών της,
 • στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της και για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών που συνεργάζεται σε προπονητές, μάνατζερ αθλητών, διοργανωτές events και πανεπιστήμια στις Η.Π.Α και στο εξωτερικό.
 • τηρεί δεδομένα εργαζομένων και συνεργατών της και διαβιβάζει αυτά  όπου ο νόμος απαιτεί σε φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς φορείς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η AZ SPORT SCHOLARSHIPS ενδέχεται να αφορούν ανήλικους. Στην περίπτωση αυτή η τυχόν συναίνεση και έγκριση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχεται από τους ασκούντες  την γονική μέριμνα αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την επαλήθευση της όταν τούτο αφορά σε αφορά σε υπηρεσία παρεχόμενη σε ανήλικο κάτω των 15 ετών στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η AZ SPORT SCHOLARSHIPS ενδέχεται να προβαίνει σε πράξεις διασυνοριακής διαβίβασης των δεδομένων εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ ενδέχεται να μην υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις προς το παρόν. Στο παρόν υπάρχουν περιορισμοί στην προστασία προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, οι υπηρεσίες προστασίας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που μεταφέρονται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος. Ως το ενδιαφερόμενο άτομο, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να αναλάβετε νομικές ενέργειες και να προβάλετε τα δικαιώματα σας ενώπιον των αμερικανικών αρχών ενάντια σε αυτήν την χρήση ακόμα και αν δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την AZ SPORT SCHOLARSHIPS και καμία πράξη αυτής δεν συνιστά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά τους όρους του Κανονισμού της ΕΕ 679/2016. Δεν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσα για την τήρηση και συλλογή των προσωπικών δεδομένων και η ίδια η AZ SPORTS SCHOLARSHIPS δεν προβαίνει σε πράξεις αξιολόγησης και ανάλυσης επιδόσεων των υποκειμένων των δεδομένων.

4. Ποια ειναι η Νομιμη βαση επεξεργασιας

Νόμιμη βάση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι :

 • η  εκπλήρωση κάθε είδους συμβατικών υποχρεώσεων και η παροχή σε εσάς των κάθε είδους υπηρεσιών μας συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προβολής και δικτύωσης, των υπηρεσιών της συμμετοχής σε διοργανώσεις και των υπηρεσιών υποστήριξης αιτήματος για λήψη υποτροφίας.
 • η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως για την χρήση, επεξεργασία, διαβίβαση και δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. βίντεο και φωτογραφίες των αθλητών με τους οποίους συνεργαζόμαστε),
 • η εκπλήρωση των εμπορικών σκοπών και εννόμων συμφερόντων μας και ειδικότερα η προβολή και η προώθηση των δράσεων και των υπηρεσιών μας και η υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων μας,
 • η πρόδηλη δημοσιοποίηση των δεδομένων από τα ίδια τα υποκείμενα και
 • η συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση.
5. Ποιοι ειναι οι αποδεκτες των προσωπικων σας δεδομενων;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα στελέχη ή/και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες της AZ SPORT SCHOLARSHIPS ή/και ανεξάρτητοι σύμβουλοι οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, ενώ όλα τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεσμεύονται με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς την AZ SPORT SCHOLARSHIPS για τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν ή/και επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, πάντα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Όταν κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους, οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της έννομης σχέσης τους με την AZ SPORTS SCHOLARSHIPS, παρέχοντας εγγυήσεις ότι τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές, υπηρεσίες λογισμικού ή υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί AZ SPORTS SCHOLARSHIPS.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Κατ΄ εξαίρεση, η AZ SPORT SCHOLARSHIPS ενδέχεται να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς επεξεργασίας της παρούσας Πολιτικής στις εξής περιπτώσεις:

 1. Όταν έχει λάβει ρητή συγκατάθεση για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων υποκειμένων ιδίως σε ότι αφορά την χρήση, κοινοποίηση και διαβίβαση βίντεο και φωτογραφιών.
 2. όταν η κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους συνιστά μέρος της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων π.χ. στην περίπτωση τις διαβίβασης δεδομένων σε πανεπιστήμια για την αίτηση λήψης υποτροφίας ή στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων με σκοπό την προβολή και προώθηση του αθλητή σε μάνατζερ, αθλητές και άλλους αθλητικούς παράγοντες ή την συμμετοχή σε κάποια διοργάνωση.
 3. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμο ή διαταγή δημόσιας ή ρυθμιστικής αρχής.
 4. Για την εκπλήρωση των εμπορικών σκοπών και εννόμων συμφερόντων και ειδικότερα την προβολή και την προώθηση των δράσεων και των υπηρεσιών μας και την υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων μας.
  1.  
6. Που και για ποσο χρονικο διαστημα διατηρουνται τα δεδομενα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της AZ SPORT SCHOLARSHIPS, το οποίο φιλοξενείται σε διακομιστή («server»). Η διαχείριση του server διενεργείται από την πάροχο εταιρία σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι πρόσβαση στις πληροφορίες έχει αποκλειστικά και μόνο το εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του, για το οποίο αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ως γενική αρχή, η AZ SPORT SCHOLARSHIPS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων εκ του νόμου ή συμβατικών υποχρεώσεων. Υπάρχουν σαφώς ορισμένοι περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που   υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης, με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της AZ SPORT SCHOLARSHIPS.

Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η AZ SPORTS SCHOLARSHIPS για την ελαχιστοποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση την συναίνεση σας με την ανάκληση της παύει κάθε χρήση των δεδομένων σας ενώ σε περίπτωση επικοινωνίας με εμάς ή με οποιοδήποτε αλληλεπίδραση χωρίς να λάβετε στο τέλος την υπηρεσία μας (σύναψη συμβατικής σχέσης ή συμμετοχή σε διοργάνωση) τυχόν δεδομένα σας διαγράφονται.

7. Τι εγγυησεις λαμβανουμε για την προστασια των δεδομενων σας;

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

8. Οδηγιες για την επεξεργασια προσωπικων δεδομενων που αφορουν σε οπτικοακουστικο υλικο – Συγκαταθεση.

Η ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS στα πλαίσια των εμπορικών της σκοπών και για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και για την παροχή των υπηρεσιών της συλλέγει από τα υποκείμενα των δεδομένων οπτικοακουστικό υλικό, ενώ άλλες φορές αναλαμβάνει με εντολή των υποκειμένων την λήψη του και άλλες φορές διοργανώνει η ίδια εκδηλώσεις για τις οποίες προβαίνει στην λήψη οπτικοακουστικού υλικού.

Τα δεδομένα αυτά δύναται να μεταδίδονται online (πχ απευθείας μετάδοση ενός αγώνω ή μιας διοργάνωσης) ή να διαβιβάζονται σε τρίτους, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – GDPR και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019) η ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις όπως:

1. Ενημέρωση των φυσικών προσώπων πριν από τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο και κατά την συλλογή τους. Ειδικότερα, σε κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε διοργάνωση αναφέρεται τυχόν φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση, ενώ σε κάθε περίπτωση πριν από την συλλογή κάθε είδους φωτογραφιών και βίντεο η ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την Πολιτική Προστασίας που ακολουθεί, την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.

Η είσοδος του φυσικού προσώπου στους χώρους μιας εκδήλωσης και η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από το ίδιο το υποκείμενο στην ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS, αφού πρώτα ενημερωθεί, όπως εξασφαλίζεται και από τις παραπάνω ενέργειες, λαμβάνεται ως συγκατάθεσή του, και επομένως αιτιολογείται η πρώτη καταγραφή και η πρώτη συλλογή και αποθήκευση του υλικού.

Φυσικά ο καθένας μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει σχετική προστασία (στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του υποκειμένου για ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και στο νόμο 4624/2019).

2. Λήψη συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων για χρήση του υλικού για κάθε άλλο σκοπό, πέρα αυτού της απλής φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης.

Για κάθε άλλο διακριτό τρόπο χρήσης πέραν της συλλογής – αποθήκευσης και της απλής καταγραφής π.χ. δημοσιοποίηση σε ιστοσελίδα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαβίβαση σε τρίτους απαιτείται η αντίστοιχη συγκατάθεση.

Το σχετικό πρότυπο έντυπο της συγκατάθεσης παρέχεται από την AZ SPORT SCHOLASHIPS και αυτή δύναται να ανακαλείται οποτεδήποτε με αίτημα του υποκειμένου που απευθύνεται προς την AZ SPORTS SCHOLASHIPS.

Η ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS λαμβάνει πάντα υπόψη:

· την νόμιμη λήψη και  διαχείριση των συγκαταθέσεων. Η συλλογή των συγκαταθέσεων από μόνη της είναι επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο συνήθης τρόπος είναι η έντυπη συλλογή τους και θα πρέπει αυτές να διατηρηθούν ώστε όταν ένα φυσικό πρόσωπο ζητήσει την άρση της αυτή να είναι εφικτή. Αν στις εικόνες (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται εμφανίζονται ανήλικα παιδιά ζητείται η συγκατάθεση των γονιών σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εικόνες για άλλο σκοπό.

· την διάκριση των φυσικών προσώπων που δεν έδωσαν συγκατάθεση από τους υπόλοιπους σε περιπτώσεις ομαδικών εκδηλώσεων. Είναι προφανές ότι σε μια μαζική εκδήλωση δεν είναι εύκολη η λήψη συγκατάθεσης και δεν είναι σκόπιμο να λαμβάνονται εικόνες (φωτογραφίες, βίντεο) που να αποτυπώνονται λεπτομέρειες για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν δώσει την συγκατάθεση τους. Στην περίπτωση αυτή ηAZ SPORT SCHOLASHIPS λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να κάνει χρήση γενικών πλάνων εικόνων που δεν διακρίνονται προσωπικά χαρακτηριστικά προσώπων που δεν έχουν δώσει την συγκατάθεση τους και χρησιμοποιεί τεχνικές στη λήψη ή και προβολή εικόνων (φωτογραφιών και βίντεο) χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση: 1. Εικόνες με χαμηλή ανάλυση, ώστε να μη διακρίνονται τα πρόσωπα των λοιπών συμμετεχόντων. 2. Εικόνες με φόντο την πλάτη ώστε να μην φαίνονται πρόσωπα. 3. Σε περίπτωση κοντινών λήψεων, χρησιμοποιούνται τεχνικές θόλωσης προσώπων για όσους δεν υπάρχει συγκατάθεση. 4. Απομακρυσμένη λήψη (μακρινά πλάνα, λήψη με drone από ψηλά κ.λπ. ) όπου αποδεδειγμένα δεν φαίνονται πρόσωπα.

3. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων στα προσωπικά τους δεδομένα.

 • Facebook, Tweeter, Youtube και Ιnstagram
Shariff  H ιστοσελίδα μας περιέχει πρόσθετα για τα κοινωνικά δίκτυα «Facebook», Tweeter, Youtube και «Instagram». Ενδέχεται να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω αυτών των προσθέτων και να συνδέονται με την εκάστοτε υπηρεσία.  Η ίδια η AZ SPORT SCHOLASHIPS δεν συλλέγει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα μέσω των προσθέτων κοινωνικών δικτύων ή τη χρήση αυτών. Προκειμένου να εμποδίσουμε τη αποστολή δεδομένων στον πάροχο της υπηρεσίας στις ΗΠΑ χωρίς γνώση του χρήστη, εφαρμόζουμε τη λεγόμενη λύση Shariff στην ιστοσελίδα μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα να συνδέονται μόνο ως εικονίδια. Τα εικονίδια περιέχουν σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του εκάστοτε παρόχου του πρόσθετου. Θα μεταφερθείτε στην υπηρεσία του παρόχου μόνο εάν πατήσετε σε ένα από τα εικονίδια. Αυτή η λύση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποστέλλονται αυτόματα στους παρόχους των σχετικών πρόσθετων κοινωνικών δικτύων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Εάν πατήσετε σε ένα από τα εικονίδια πρόσθετων κοινωνικών δικτύων, οι πάροχοι ενδέχεται να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα. Εάν δεν πατήσετε κανένα από τα εικονίδια, δεν θα υπάρξει μετάδοση δεδομένων σας προς τον πάροχο του σχετικού πρόσθετου κοινωνικού δικτύου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση Shariff στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://github.com/heiseonline/shariff   Μόλις πατήσετε ένα πρόσθετο κοινωνικού δικτύου, ο σχετικός πάροχος θα λάβει την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την σχετική σελίδα από την ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό χρήστη στην εν λόγω υπηρεσία ούτε να έχετε συνδεθεί για να γίνει αυτό. Σε περίπτωση, όμως, που έχετε λογαριασμό χρήστη στην εν λόγω υπηρεσία και είχατε ήδη συνδεθεί όταν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συλλέγει το πρόσθετο κοινωνικού δικτύου θα συνδεθούν αυτόματα με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε να συνδεθούν τα δεδομένα με το προφίλ σας στην υπηρεσία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας πριν πατήσετε το πρόσθετο κοινωνικού δικτύου.   Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η AZ SPORT SCHOLASHIPS δεν επηρεάζει το εάν και σε ποια έκταση οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεν γνωρίζουμε το εύρος, τον σκοπό ή τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγουν. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι τουλάχιστον η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων. Είναι, επίσης, πιθανό ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών χρησιμοποιούν cookies. Παρακαλείσθε να διαβάσετε απευθείας τις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των ιστοσελίδων των εν λόγω υπηρεσιών, προκειμένου να πληροφορηθείτε το εύρος και το σκοπό των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων κάθε υπηρεσίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης. Εκεί θα βρείτε, επίσης, πληροφορίες για τα σχετικά δικαιώματά σας ως προς την προστασία δεδομένων και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν οι λεγόμενοι υπερσύνδεσμοι για ιστοσελίδες άλλων παρόχων. Εάν ενεργοποιήσετε αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα μεταφερθείτε από την ιστοσελίδα μας απευθείας στην ιστοσελίδα των άλλων παρόχων. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την μεταβολή της διεύθυνσης URL, μεταξύ άλλων ενδείξεων. Η AZ SPORT SCHOLASHIPS δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων των άλλων παρόχων. Είναι, συνεπώς, επόμενο ότι οι διαβεβαιώσεις που περιέχονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν έχουν εφαρμογή στις ιστοσελίδες των άλλων παρόχων. Παρακαλείσθε να πληροφορηθείτε σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές τις οντότητες επισκεπτόμενοι απευθείας τις ιστοσελίδες τους.

 

9. Ποια ειναι τα δικαιωματα σας σχετικα με τα δεδομενα σας και πως μπορειτε να τα ασκησετε;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και τον Ν. 4624/2019, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να ενημερωθείτε από την ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS αν τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και αν ναι ποια είναι αυτά, ποιοι οι αποδέκτες, ποιος ο σκοπός της επεξεργασίας τους κ.λπ.

β) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας ή/και τη διαγραφή τους, η οποία θα γίνει υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που επιτρέπει ρητά ο Κανονισμός και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα που παρείχατε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό ,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

στ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Διευκρινίζεται ότι ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Επιπλέον, η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού και του Ν. 4624/2019.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόησή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Το Ίδρυμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της ΑΖ SPORT SCHOLARSHIPS, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των λοιπών αιτημάτων, μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας.

Για οποιοδήποτε θέματα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε γραπτό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης azsportscholarships.com ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, info@azsportscholarships.com ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6989181203

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

10. Αλλαγες στην πολιτικη

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 25.5.2018 και αναρτήθηκε στον Διαδικτυακό Τόπο. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακολουθούμε συστηματικά τις πολιτικές και διαδικασίες μας και επιδιώκουμε αφενός τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών μας και αφετέρου την υιοθέτηση νέων βέλτιστων, διεθνώς αναγνωρισμένων, πρακτικών. Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για αυτό προτείνουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές.